Anna Smolová

email: zivepanevnidno@gmail.com

S pojmem pánevní dno jsem se poprvé setkala během studií fyzioterapie, ale jeho význam v našem těle jsem pochopila až v praxi díky primáři MUDr. Skalkovi. Ten, ač muž, byl v tématu velmi osvícený a to i v době, kdy se o pánevním dnu zdaleka tolik nemluvilo. Jak šel čas, čím dál víc jsem cítila, že práce se ženami je mi profesně bližší, že se na ně umím lépe naladit. Vnímala jsem, jak velkou moc má psychika a emoční naladění člověka. První kurz Renaty Sahani Tajemství pánevního dna jsem absolvovala v roce 2012, jako maminka půlročního chlapečka. Po ne zrovna lehkém porodu bylo pánevní dno i mým tématem. Kurz mě nadchnul svojí celistvostí, s jakou se na ženskou problematiků dívá, jak geniálně propojuje tělo s emocemi a východními technikami. Už tehdy jsem si říkala: ,,Tohle by ale přece měla znát každá žena!" Po několikaleté odmlce, kdy jsem se věnovala synům, jsem se k původní myšlence vrátila a nedávno ukončila akreditovaný lektorský kurz na Škole pánevního dna v Praze. Těším se, že budu moct provézt Tajemstvím pánevního dna i vás.

Moje kvalifikace

Diplomovaný fyzioterapeut

Lektorka školy pánevního dna

Diagnostika a terapie funkčních poruch

Proprioceptivní neuromuskulární stabilizace

Fascie a psychosomatika

Kinezioterapie a pánevní dno

Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace

Pohyb a stabilita

Hormonální jóga