Denisa Plešová

Joga je niečo. v čom som sa našla, joga je cesta, miesto kde sa moje telo a duša stretli. Tanec, balet, pole dance a iné pohybové štýly boli cestičkou k joge a mnohé z nich sú súčasťou mňa dodnes. Práve preto sa aj na mojich hodinách objavujú rôzne prvky tanca a rada kombinujem aj rôzne štýly jogy. Moja láska k joge začala približne pred 6 rokmi práve tu, v Zlíně a zo všetkých možných jogových smerov mi k srdcu prirástla práve tá pomalšia, hatha joga. Učaroval mi na nej moment spomalenia, zastavenia, ktorému mnohokrát predchádza náročný sled pohybov. Joga je pre mňa dokonalým zladením pohybu, dychu a mysle, je to možnosť posunúť svoje fyzické a duševné možnosti ďalej. Samotné dlhšie zotrvanie v pozícii je pre telo aj myseľ výzvou a aj to je dôvod prečo som si vybrala práve hathu. Samotná prax jogy je výnimočnou príležitosťou, kedy sa človek ponára do svojho vnútra a nachádza sám seba. Tak ako joga je rozmanitá, tak aj každý z nás je iný a preto sa snažím vidieť krásu v každom jednom z nás. Dúfam, že zmysel jogy a to ako ju vnímam ja, sa mi bude dariť prenášať aj na vás!

Moje kvalifikace

Inštruktor yogy I. kvalifikačného stupňa - Yoga Vidya

Technika jógových pozic z hlediska zdravého pohybu - Yoga World