Katka Babíková

S jógou jsem se seznámila ve svých... asi patnácti letech. Chodila jsem na lekce s tátou, který mě s ní poprvé seznámil.Jóga mi byla velkým pomocníkem během let studia. S ní přišla i řada dalších možností jako je tanec, který jsem po pár letech praxe začala studovat na Taneční konzervatoři v Praze. S obdivem sleduji jak je pohyb propojený se vším kolem nás... Vše je neustále v pohybu, všechno se stále mění posouvá a vyvíjí. Nyní se snažím propojovat pohyb se svou tvorbou a nacházet v ní balanci. Podlé mého názoru je vyrovnanost klíč ke spokojenému a plnohodnotnému životu. Pohyb ovlivňuje mysl a tělo. Základem je být si vědom svého dechu a pomocí něj přivést pozornost sám k sobě. Když zklidníme dech, zklidníme i mysl... 

Moje kvalifikace

Mezinárodní certifikát prvního stupně - Fisaf

Viniasa yoga

Úprava v jogových pozicích

Acro yoga

Fly yoga