Klub rodičů s dětmi

Přijďte strávit pěkné chvíle s vašimi dětmi do naší herničky zaměřené na zdravý pohybový vývoj dětí od nejútlejšího věku. Lekce probíhá volnou formou, cvičíme, zpíváme, pijeme bylinkový čaj, povídáme si. Také chodíme po nerovnostech, abychom aktivovali správně plosku nohy. Vy i vaše dítka se můžete nebo nemusíte do jednotlivých činností zapojovat. Máme tu cvičební pomůcky, hračky, přírodní pomůcky pro terapii nožiček. V rámci lekce je také zařazena krátká přednáška na nějaké zajímavé téma. Dozvíte se zejména praktické rady pro zdravý motorický vývoj vašich ratolestí. Kočárky nechávejte v chodbě za dveřmi napravo od vstupu na nádvoří, případně pod schody. Drahé kočárky doporučujeme si zamykat.

Témata jednotlivých sezení jsou: 1) Nechte všechny smysly otevřené, 2) Držení těla, 3) Volnost pohybu, 4) Náprava a triky na držení těla, 5) Symetrie a další. Pokud klub navštěvujete pravidelně, dovíte se postupně úplně všechno.